Đồ bảo hộ y tế

Giúp bảo vệ khỏi bị nguy cơ lây nhiễm và hạn chế phát tán mầm bệnh ra môi trường bên ngoài.

Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế Huỳnh Gia Level 4

Liên hệ

Đồ bảo hộ y tế Level 4 là dòng quần áo bảo hộ cao nhất.

  • Đạt chuẩn: level 3 và ASTM F1671.
  • Các đường may được ép viền, dán kín.

Liên hệ

Tìm hiểu thêm

Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế Huỳnh Gia Level 3

Liên hệ

Dành cho người làm việc trong môi trường có nguồn lây nhiễm và chỉ dùng khi tiếp xúc xa

  • Đạt chuẩn: AATCC 42, AATCC 127.
  • Vượt qua thử nghiệm chống thấm mức độ cao.

Liên hệ

Tìm hiểu thêm

Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế Huỳnh Gia Level 2

Liên hệ

Đồ bảo hộ y tế Level 2 phục vụ chủ yếu cho các cá nhân hoạt động trong môi trường lây nhiễm trung bình.

  • Đạt chuẩn: AATCC 42, AATCC 127.
  • Vật liệu: vải PP (polypropylene) 30g.

Liên hệ

Tìm hiểu thêm

Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế Huỳnh Gia Level 1

Liên hệ

Đồ bảo hộ y tế Level 1 phục vụ chủ yếu cho các cá nhân hoạt động trong môi trường lây nhiễm thấp.

  • Đạt chuẩn: AATCC 42.
  • Vật liệu: vải PP (polypropylene) 40g.
  • Đảm bảo không chứa kim loại nặng.

Liên hệ

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

x